Follow

Twitter crosspost 

RT @CZ_NIC@twitter.com

Sdružení CZ.NIC začalo zveřejňovat seznam jmen domén, které vyřadilo z DNS. Seznam bude aktualizován každou hodinu, nyní čítá necelých 800 záznamů. : nic.cz/page/4315/sdruzeni-czni

🐦🔗: twitter.com/CZ_NIC/status/1517

Twitter crosspost 

@stepan Naštěstí existuje po světě mnoho TLD, které netrpí hujerismem, aktivismem, a Pravidla neaplikují podle politické objednávky. Pestrost a možnost výběru je to nejdůležitější na demokracii. CZNIC to možná jednou pochopí, jenže už je pozdě.

Sign in to participate in the conversation
Škorpil's Mastodon

Štěpán Škorpil's personal Mastodon server - instance of federated social network