Follow

RT @Oskar456@twitter.com

To vypadá, jako by @mbank_cz@twitter.com používala „ruskou diplomatickou školu.“
Protože webový odkaz, byť zvaný „trvalý nosič dat,“ nezaručuje ani to, že bude kdykoli dostupný, ani to, že se jeho obsah nebude v čase měnit. To přesně uměly přiložené soubory v e-mailu. 🙄

🐦🔗: twitter.com/Oskar456/status/15

Sign in to participate in the conversation
Škorpil's Mastodon

Štěpán Škorpil's personal Mastodon server - instance of federated social network