Follow

RT @DanielStach@twitter.com

Fluorid sírový má svoje kouzlo - to beze sporu. Ale Lucie Výborná recitující vogonskou poezii! To je geniální! (Y)

Jak by zněla v jejím podání báseň od Azgotha Chrochtose Nadýmavého z planety Kria? A co teprve od Pauly Nancy Millstone Jenningsové z anglického Greenbridge? :) twitter.com/Radiozurnal1/statu

🐦🔗: twitter.com/DanielStach/status

Sign in to participate in the conversation
Škorpil's Mastodon

Štěpán Škorpil's personal Mastodon server - instance of federated social network