Follow

Zlatá stuha za překlad beletrie pro mládež!❤️🎗️

Víš, že jsem hrozná vyšla v Cooboo a byl to první román, který jsem přeložila. Práce na něm byly dva měsíce zábavy a návratu do gympláckých let. O to jsem za tuhle cenu vděčnější: že si někdo všimne, když něco děláte s láskou. 😊

Sign in to participate in the conversation
Škorpil's Mastodon

Štěpán Škorpil's personal Mastodon server - instance of federated social network