Follow

O Nad propastí 🧵

👉 Oxfordský výzkumník Toby Ord popisuje existenční rizika, jimž v současnosti lidstvo čelí. U každého z nich (umělé inteligence, změny klimatu, pandemie... ) vyčísluje pravděpodobnost, že nás kvůli němu postihne existenční katastrofa, a... 1/x

a popisuje mechanismy, jak přesně by k ní mohlo dojít. Opírá se přitom o nejnovější poznatky desítek špičkových vědců napříč obory.
👉 Dále popisuje strategie, které by mělo lidstvo zaujmout, a to od globálních institucí přes vlády a výzkumná střediska až po jednotlivce. 2/x

Opět nejde o nějaké vágní dojmy, ale o nejlepší současné vědecké poznatky nebo odhady.
👉 Obhajuje tezi, že v současnosti se lidstvo nachází ve výjimečném období („nad propastí“), v němž čelíme dlouhodobě neudržitelnému množství rizika, jemuž jsme se sami vystavili, nicméně.. 3/x

nicméně stále jsme v pozici, kdy dokážeme zafixování některých negativních scénářů odvrátit. Naše děti nebo vnoučata už v takové pozici být nemusejí. Je si celkem jistý, že na naši dobu se bude v budoucnu vzpomínat právě z tohoto důvodu. 4/x

👉 Pokud lidstvo dokáže období nad propastí překonat (a Toby věří, že dokáže), naskytnou se mu poměrně závratné možnosti. Tady Toby nastiňuje větší strategii pro lidstvo, jakým způsobem by se mělo chránit do budoucna a které své aspekty rozvíjet. 5/x

Co na té knize přijde zázračné mně osobně:
❤️Je tvrdohlavě konstruktivní, optimistická a HLAVNĚ: citlivá. Není o tom, jak tady všichni zahyneme. Je o hodnotě a potenciálu lidstva, o budoucnosti, kterou zanecháme dalším generacím, od člověka, který lidstvo evidentně miluje. 6/x

Autor používá srozumitelné metafory ze života života. Potenciálně nezměrnou budoucnost lidstva vztahuje k budoucnosti svojí dcery. Nikdy jsem nečetla nic, v čem by chladně strategické a racionální uvažování sešlo v tak dokonalé harmonii se soucitem, empatií, vlídností. 7/x

❤️Je podle mého názoru skvěle strukturovaná, dobře napsaná. Autorovy argumenty výborně drží (je to ten typ knihy, kde pokud si na s. 50 řeknete „no jo, ale co tohle?“, dostanete odpověď na „tohle“ na s. 57). 8/x

K četbě bych ji doporučila každému – zejména ale všem, komu není lhostejná budoucnost lidstva a kdo jsou ve vhodné pozici k tomu, aby směrem ke zmírnění existenčních rizik přiklonili svoji vědeckou, výzkumnou, politickou, publicistickou nebo třeba popularizační činnost. 9/x

P.S.: Další přidané hodnoty českého vydání:
👉 Předmluvou ho opatřil Jan Kulveit.
👉 Ta kniha je vizuálně tak nádherná, že bych z toho brečela, a vychází ve skvělé edici Crossover (u skvělého nakladatelství Argo). 🙂 10/10

Sign in to participate in the conversation
Škorpil's Mastodon

Štěpán Škorpil's personal Mastodon server - instance of federated social network