Follow

Fernanda Melchor: Období hurikánů. Vydaly @KnihyPaseka@twitter.com a skvěle přeložila Anežka Charvátová. Já jsem její překlad redigovala a trochu se o něm rozepsala. :)

Sign in to participate in the conversation
Škorpil's Mastodon

Štěpán Škorpil's personal Mastodon server - instance of federated social network